แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว520-25ธค63]แจ้งความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดโครงการ ฝึกอบรม 2 หลักสูตร ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เขียนโดย Admin 410
[พร0023.1/ว519-25ธค63]แจ้งกำหนดแผนการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 373
[พร0023.1/ว515-24ธค63]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2563 เขียนโดย Admin 361
[พร0023.1/ว507-17ธค63]ขอส่งเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตาม QR Code เขียนโดย Admin 385
[พร0023.1/ว506-17ธค63]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2563 เขียนโดย Admin 378
[พร0023.1/ว504-15ธค63]แจ้งประชาสัมพันธ์ เขียนโดย Admin 399
[พร0023.1/ว502-14ธค63]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2563 เขียนโดย Admin 336
[พร0023.1/ว498-9ธค63]แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานส่งงเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 545
[พร0023.1/ว497-9ธค63]แจ้งกำหนดโครงการฝึกอบรมฯ เขียนโดย Admin 418
[พร0023.1/ว496-9ธค63]ปรับกำหนดการจัดฝึกอบรมฯ เขียนโดย Admin 394