แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 12/2565 เขียนโดย Admin 610
[พร0023.2/ว4550-7ธ.ค.65]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2565 เขียนโดย Admin 713
[พร0023.2/ว4549-7ธ.ค.65]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2565 เขียนโดย Admin 654
[พร0023.2/ว456-7ธค65]การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 270
[พร0023.2/ว454-7ธค65]ขอความร่วมมือ อำเภอแจ้ง อปท.ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาฯ เขียนโดย Admin 268
[พร0023.2/ว449-2ธค65]แจ้งผู้ใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในสังกัดได้รับทราบและแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามอิเล้กทรอนิกส์หรือ qr code เขียนโดย Admin 217
[พร0023.2/ว447-2ธค65]ประชาสัมพันธ์สวัสดิการร้านค้า สถานประกอบการ ส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับประเทศ(เพิ่มเติม) เขียนโดย Admin 208
[พร0023.2/ว445-1ธค65]แจ้ง อปท.แต่ละแห่งจัดทำข้อมูลรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในปี 2563 และ 2564 เขียนโดย Admin 369
[พร0023.2/ว436-28พย65]แจ้งรายชื่อเข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย Admin 296
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 11/2565 เขียนโดย Admin 875