แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว165-3เมษ66]มอบหมายข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต หรือเปลี่ยนแปลงแนวเขต อปท.ระดับพื้นที่ เขียนโดย Admin 290
[พร0023.4/ว1370-31มีค66]การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 เขียนโดย Admin 371
[พร0023.4/ว1304-28มีค66]หารือข้อกฏหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการบูรณะ ปรับปรุง อาคารราชพัสดุ เขียนโดย Admin 300
[พร0023.4/ว1320-29มีค66]การขอความอนุเคราะห์พิจารณาแนวทางการควบคุมการโฆษณาจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลบนทางสาธารณะ เขียนโดย Admin 308
[พร0023.4/ว1281-27มีค66]ประกาศงานประเพณีของท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่(ครั้งที่ 1/2566) เขียนโดย Admin 450
[พร0023.4/ว146-22มีค66]หารือการออกระเบียบจัดเก็บค่าธรรมเนียมซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล เขียนโดย Admin 309
[พร0023.4/ว127-10มีค66]ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฏหมายและแนวทางการจัดทำร่างกฏหมายลำดับรอง เขียนโดย Admin 292
[พร0023.4/ว123-9มีค66]แจ้งบัญชีสรุปรายชื่องานประเพณีท้องถิ่นหรือเฉพาะในพื้นที่ของ อปท. เขียนโดย Admin 482
[พร0023.4/ว981-7มีค66]ขอเชิญเข้าร่วมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เขียนโดย Admin 337
[พร0023.4/ว117-7มีค66]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566 เขียนโดย Admin 305