แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว1304-28มีค66]หารือข้อกฏหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการบูรณะ ปรับปรุง อาคารราชพัสดุ เขียนโดย Admin 243
[พร0023.4/ว1320-29มีค66]การขอความอนุเคราะห์พิจารณาแนวทางการควบคุมการโฆษณาจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลบนทางสาธารณะ เขียนโดย Admin 259
[พร0023.4/ว1281-27มีค66]ประกาศงานประเพณีของท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่(ครั้งที่ 1/2566) เขียนโดย Admin 393
[พร0023.4/ว146-22มีค66]หารือการออกระเบียบจัดเก็บค่าธรรมเนียมซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล เขียนโดย Admin 262
[พร0023.4/ว127-10มีค66]ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฏหมายและแนวทางการจัดทำร่างกฏหมายลำดับรอง เขียนโดย Admin 249
[พร0023.4/ว123-9มีค66]แจ้งบัญชีสรุปรายชื่องานประเพณีท้องถิ่นหรือเฉพาะในพื้นที่ของ อปท. เขียนโดย Admin 436
[พร0023.4/ว981-7มีค66]ขอเชิญเข้าร่วมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เขียนโดย Admin 292
[พร0023.4/ว117-7มีค66]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566 เขียนโดย Admin 257
[พร0023.4/ว962-7มีค66]หารือแนวทางปฏิบัติกรณีผู้มอบสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณประโยชน์ให้กับเทศบาล เขียนโดย Admin 315
[พร0023.4/ว930-2มีค66]หารือการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจกับผู้บริหารท้องถิ่น เขียนโดย Admin 284