แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว52-24มค66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุน ครั้งที่ 2/2566 เขียนโดย Admin 155
[พร0023.1/ว53-23มค66]การดำเนินโครงการสร้างเยาวชนเพื่อสการพัฒนา รุ่นที่ 10 เขียนโดย Admin 131
[พร0023.1/ว807-24มค66]การประชาสัมพันธ์สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม Workshop กระทรวงมหาดไทยกับองค์การสหประชาชาติ เขียนโดย Admin 173
[พร0023.1/ว27-16ม.ค.66]ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส เขียนโดย Admin 172
[พร0023.1/ว28-16ม.ค.66]แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดเข้าศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) รอบที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เขียนโดย Admin 120
[พร0023.1/ว24-13มค66]แจ้งข้อมูลข่าสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2566 เขียนโดย Admin 159
[พร0023.1/ว25-13มค66]การสำรวจการดำเนินงานของ อปท.ในการให้บริการประชาชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ เขียนโดย Admin 194
[พร0023.1/ว14-11มค66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2565 เขียนโดย Admin 140
[พร0023.1/ว7-6มค66]ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กระทรวงมหาดไทย เขียนโดย Admin 230
[พร0023.1/ว5-5มค66]การดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เขียนโดย Admin 218