แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว1455-5เมษ67]แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการดำเนินการบำรุงรักษาและฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เขียนโดย Admin 245
[พร0023.1/ว1447-4เมษ67]การใช้คลื่นความถี่ เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ของ อปท. เขียนโดย Admin 294
[พร0023.1/ - 3เมษ67]การแบ่งงานในหน้าความรับผิดชอบของข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 265
[พร0023.1/ว1395-1เมษ67]แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท.ประจำปีงบงประมาณ 2567 เขียนโดย Admin 320
[พร0023.1/ว1396-1เมษ67]โครงการฝึกอบรม หลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 10 เขียนโดย Admin 164
[พร0023.1/ว1389-1เมษ67]การดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์และสัญลักษณ์อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันสำคัญของชาติ เขียนโดย Admin 174
[พร0023.1/ว147-29มีค67]แจ้งเน้นย้ำและเพิ่มเติมการดำเนินการตามแนวทางขยายผลการบำรุงรักษาและฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เขียนโดย Admin 156
[พร0023.1/ว1321-27มีค67]โครงการท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Admin 170
[พร0023.1/ว131-21มีค67]แจ้ง อปท.มอบผู้รับผิดชอบเข้าร่วมรับฟังคลีนิกให้คำปรึกษารายงานข้อมูลฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย Admin 299
[พร0023.1/ - 20มีค67]การดำเนินโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ เขียนโดย Admin 296