แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว481-21ธค65]แจ้งจัดโครงการข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 172
[พร0023.1/ว470-16ธค65]ขอเชิญประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ เขียนโดย Admin 140
[พร0023.1/ว4610-13ธค65]การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและแผนการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เขียนโดย Admin 146
[พร0023.1/ว458-8ธค65]ขอเชิญประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ เขียนโดย Admin 140
[พร0023.1/ว437-29พย65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 43/2565 เขียนโดย Admin 205
[พร0023.1/ว428-23พย65]แจ้งข้อมูลข่าวารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 42/2565 เขียนโดย Admin 206
[พร0023.1/ว427-23พย65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2565 เขียนโดย Admin 170
[พร0023.1/ว4329-21พย65]ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 104 กลับต้นสังกัด เขียนโดย Admin 230
[พร0023.1/ว418-21พย65]การเผยแพร่ความรู้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นประเทศไทย - ญี่ปุ่น เขียนโดย Admin 159
[พร0023.1/ว4291-18พย65]สำรวจการใช้งานระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน เขียนโดย Admin 197