แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว617-22ธค66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2566 เขียนโดย Admin 176
[พร0023.1/ว613-22ธค66]โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เขียนโดย Admin 283
[พร0023.1/ว608-20ธค66]แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนทางหอกระจายข่าว เสียงตามสายและวิทยุชุมชน เขียนโดย Admin 145
[พร0023.1/ว4898-18ธค66]การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2567 เขียนโดย Admin 244
[พร0023.1/ว4818-13ธ.ค.66]ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระดับ D-2 เขียนโดย Admin 177
[พร0023.1/ว4819-13ธ.ค.66]ประชาสัมพันธ์รายงานการพัฒนามนุษย์ระดับภูมิภาค ประจำปี ค.ศ.2024 เขียนโดย Admin 192
[พร0023.1/ว4820-13ธ.ค.66]การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของอปท.ลงในระบบข้อมูลกลางอปท.ระยะที่2 เขียนโดย Admin 182
[พร0023.1/ว601-13ธ.ค.66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่42/2566 เขียนโดย Admin 160
[พร0023.1/ว594-8ธค66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2566 เขียนโดย Admin 161
[พร0023.1/ว4772-8ธค66]ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนายกและรองนายก อบต.รุ่นที่ 3 เขียนโดย Admin 180