แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว34-24มค67]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2567 เขียนโดย Admin 328
[พร0023.1/ว32-19มค67]แจ้งข้าราชการในสังกัดเข้าศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) รอบที่ 1/2567 เขียนโดย Admin 234
[พร0023.1/ว31-17มค67]แจ้งรับชมกิจกรรม Sustainability Talk : Towards a Green ASEAN ผ่าน facebook MFA Thaliland เขียนโดย Admin 269
[พร0023.1/ว30-17มค67]ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารท้องถิ่นสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยประเภทวิสามัญฯ เขียนโดย Admin 238
[พร0023.1/ว27-16มค67]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2567 เขียนโดย Admin 258
[พร0023.1/ว9-9มค67]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2566 เขียนโดย Admin 199
[พร0023.1/ว8-9มค67]ประชาสัมพันธ์ผลการออกสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 283
[พร0023.1/ว11-9มค67]ประชาสัมพันธ์โครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล เขียนโดย Admin 215
[พร0023.1/ว634-28ธค66]การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญใน สถ.จ.แพร่ เขียนโดย Admin 169
[พร0023.1/ว633-28ธค66]การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนณ รอบ 1/2567 เขียนโดย Admin 197